Kristi Thomas

Kristi Thomas

Escrow Officer

Residential Team – Northwest Tarrant County

Assistant(s):